Wil jij ook een gezonde huid?
Reken af met eczeem klachten
Praktijk San-Chi AkerslootSandra Eriks-Mynett

Privacybeleid persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot legt de volgende persoonsgegevens van u vast:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verzekeringsnummer
 • Naam huisarts en/of specialist
 • Gezondheidsgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt
 

Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de dossierplicht. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) is Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot, als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het eventueel informeren van uw huisarts en/of specialist.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
   

Hoe wordt u geïnformeerd

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot informeert u mondeling over hoe zij om gaat met uw persoonsgegevens.
   

Welke personen werken met het cliëntendossier?

 • Eigenaar van Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot, is Sandra Eriks-Mynett.
 • Zij is ZZP-er en de enige die toegang heeft tot de cliëntendossiers.
   

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot bewaart uw persoonsgegevens 10 jaar.
  Dit is de wettelijke norm.
   

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot deelt uw persoonsgegevens, alleen met uw toestemming, met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling. Hierbij kunt u denken aan informatie aan uw huisarts en/of specialist.
 • Soms worden onderwerpen uit de praktijk, met collega’s of in intervisiegroepen, besproken. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar. 
   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • U heeft recht op informatie over de verwerking van de gegevens.
 • U heeft recht op wijzigingen in of verwijdering van de gegevens, mits de wettelijke bewaartermijn niet (meer) van toepassing is. 
   

Zijn uw persoonsgegevens veilig

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot werkt met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd met een wachtwoord.
 • Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van het cliëntendossier.
 • Uw therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@san-chi.nl of tel.nr. 06-17378556

 

San-Chi is hét adres voor:

Acupunctuur, Total Reset en Reiki
Reikicursussen
Energetische Geneeswijzen
en
Orthomoleculaire therapie

 


 

Met haar opleiding Westers Medische Basiskennis voldoet Sandra aan de eisen die hieraan door de Stichting Hoger Onderwijs Nederland zijn gesteld.

San-Chi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en Sandra is lid van beroepsvereniging Zhong onder nummer 1609530111155.